DKK

Oldmoney graf
Ved du hvor meget 15 kroner i 1969 svarer til i dag?
Med Oldmoney kan du beregne det nu. Tast beløbet du vil regne fra og vælg hvilke år, du vil omregne imellem. Det var det værd i dag!

Dansk inflation er på rette kurs

Christian Kettel Thomsen er nationalbankdirektør - som den øverst placerede økonom i Danmark er han kongeligt udnævnt, men i praksis udpeget af regeringen til at stå i spidsen for udformning og tilpasning af landets pengepolitik. Kettel tiltrådte embedet i februar 2023 og har tidligere været bl.a. departementschef i Statsministeriet - en position, der regnes for at være den højeste position i landets embedsværk. (Foto: Nationalbanken)
Christian Kettel Thomsen er nationalbankdirektør - som den øverst placerede økonom i Danmark er han kongeligt udnævnt, men i praksis udpeget af regeringen til at stå i spidsen for udformning og tilpasning af landets pengepolitik. Kettel tiltrådte embedet i februar 2023 og har tidligere været bl.a. departementschef i Statsministeriet - en position, der regnes for at være den højeste position i landets embedsværk. (Foto: Nationalbanken)

​Inflationen er faldet kraftigt det seneste halvandet år, bl.a. på grund af store prisfald på energi. Men lønstigningerne er de højeste, vi har set i mange år, og det er fortsat med til at presse priserne op, viser ny analyse fra Nationalbanken.


"Inflationen er på rette kurs, men vi kan ikke ånde lettet op endnu. Der er fortsat er vist inflationspres fra højere lønninger. Det gælder især inden for brancher, der leverer service, fordi det kræver relativt meget arbejdskraft," siger nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.

Derfor er der fortsat behov for, at den økonomiske politik – dvs. penge- og finanspolitikken – samlet set holder inflationen nede.

"Vi vurderer, at pengepolitikken i kraft af de højere renter dæmper aktiviteten i økonomien nok til at holde inflationen nede. Vi mener derfor, at den planlagte finanspolitik fra regeringens side er passende afstemt med konjunktursituationen," siger nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.

Fortsat fin udsigt for dansk økonomi

Dansk økonomi har de seneste to år været præget af en todeling af økonomien. På den ene side har de fleste dele af dansk økonomi været præget af afdæmpning på linje med den internationale økonomi. På den anden side har der været en stor fremgang i medicinalindustrien, hvor en stor del af denne er sket for aktiviteter, der foregår i udlandet, men indregnes i dansk værditilvækst.

Samlet set forventes inflationen at stige til lidt over 3 % i slutningen af 2024, før den igen falder til omkring 2 %

Danmarks Nationalbank, 20. marts 2024

Nationalbanken vurderer, at væksten i dansk økonomi igen vil tage lidt til i takt med bedring på eksportmarkederne, og at husholdningerne herhjemme genvinder købekraften, men der vil stadig være tale om en afdæmpet vækst. Over de kommende par år ventes et lille fald i beskæftigelsen og en mindre stigning i ledigheden.

"Den relativt høje vækst i prognosen på 2,4 % i år skyldes bl.a. udviklingen i dansk produktion i udlandet og genåbningen af Tyra-feltet. Uden de to faktorer vurderer vi, at dansk økonomi vil vokse mere afdæmpet med en vækst på 0,8 % i år," siger nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
FAKTA

Ny prognose: Her er Nationalbankens forventninger

 • Danmarks bruttonationalprodukt, BNP, forventes at stige 2,4 % i 2024, 1,4 % i 2025 og 1,3 % i 2026.

 • Inflationen (HICP år-år) forventes at være 2,2 % i 2024, 2,6 % i 2025 og 1,7 % i 2026.

 • Kerneinflationen (dvs. inflationen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) forventes at være 2,3 % i 2024, 2,8 % i 2025 og 2,0 % i 2026.

Udsigter for dansk økonomi, analyse fra Nationalbanken - marts 2024
Kort fortalt kan Nationalbankens analyse således opsummeres i tre hovedbudskaber:

Vækstafdæmpning i dansk økonomi det seneste år
Dansk og international økonomi er præget af en afdæmpning af væksten og kapacitetspresset, bl.a. som følge af rentestigninger de seneste to år. Beskæftigelsen i Danmark stiger dog fortsat, og der er stadig et vist inflationspres fra bl.a. lønninger, selvom inflationen er faldet betydeligt det seneste år.

Høje lønstigninger bidrager til et vist inflationspres
Høje lønstigninger forventes også de kommende år at bidrage til et vist inflationspres. Beskæftigelsen ventes at falde svagt, efterhånden som beskæftigelsen tilpasser sig vækst-afdæmpningen i økonomien. Dermed ventes presset på arbejdsmarkedet at tage af frem mod 2025 , og det forventes at dæmpe lønstigninger og kerneinflationen i løbet af 2025.

Finanspolitikken er aktuelt passende afstemt med konjunktursituationen
Pengepolitikken yder et væsentligt bidrag til at dæmpe inflationen både i Danmark og euroområdet, og der er ikke udsigt til nævneværdige forskelle i hverken kapacitetspresset eller løn- og prisudviklingen. Den planlagte finanspolitik i Danmark vurderes at være passende afstemt med konjunktursituationen.

Nationalbanken Christian Kettel Thomsen Energi

Vil du dele artiklen?


Læs også


Vil du være foran
når priserne stiger?

Spar penge og investér klogt - bliv klædt på med det gratis nyhedsbrev fra Oldmoney


Mest læste

Anbefaling

Følg prisudviklingen

Vil du også være først når priserne er på vej op eller ned? Følg Oldmoney på dit sociale medie

Læses lige nuMest omregnede

 • 1.000 kr.

  1950 › 1951

 • 1.000 kr.

  1959 › 1960

 • 1.000 kr.

  1989 › 1990

 • 500 kr.

  1928 › 2024

 • 1 kr.

  1900 › 2024