DKK

Oldmoney graf
Ved du hvor meget 15 kroner i 1969 svarer til i dag?
Med Oldmoney kan du beregne det nu. Skriv beløbet du vil regne fra og vælg hvilke år, du vil omregne imellem. Det var det værd i dag!

Ny dom: Prisstigning var forbudt

Den nye forbrugerombudsmand, 54-årige cand.jur. Torben Jensen, blev udpeget 1. januar 2024. Han har været vicedirektør i Folketingets Administration, generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund og kontorchef i Justitsministeriet. (Foto: Forbrugerombudsmanden)
Den nye forbrugerombudsmand, 54-årige cand.jur. Torben Jensen, blev udpeget 1. januar 2024. Han har været vicedirektør i Folketingets Administration, generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund og kontorchef i Justitsministeriet. (Foto: Forbrugerombudsmanden)

Kendt forsikringsselskab lod over fire år privatkunders præmie stige uden varsel, og Forbrugerombudsmanden slæbte dem i retten. Nu får de danske kunder medhold.


Privatkunder hos forsikringsselskabet Tryg har krav på tilbagebetaling for uvarslede prisstigninger i perioden mellem 2016 og 2020. Det blev fastslået af Sø- og Handelsretten i en dom fredag 5. april.

Anonym henvendelse førte til dom

Sagen opstod efter en anonym henvendelse til Forbrugerombudsmanden. Og den handler om en række helt almindelige forsikringer, som de fleste danskere har tegnet en eller flere af.
annonce
Det drejer sig om forsikringer af både indbo, ulykke, rejse, bil, båd, hund, kat, knallert og motorcykel.

Af forsikringsbetingelserne fremgik det, at væsentlige ændringer ville blive varslet.

Forsikringskunder skal naturligvis kende prisen på deres forsikringer, og den kan ikke bare sættes op uden varsel

Forbrugerombudsmand Torben Jensen om dom i sag mod Tryg

Men samtidig skrev Tryg, at en løbende regulering af prisen - indeksreguleringen - ikke blev betragtet som en ændring af prisen. Derfor skulle den ikke varsles, men blev automatisk accepteret af kunden, når betalingen skete.

Derudover valgte Tryg at skrive i sine betingelser, at yderligere reguleringer af prisen på op til 5 % ikke var at anse som væsentlige, og sådanne blev derfor heller ikke varslet de danske forsikringskunder.
FAKTA

Her er reglerne for prisstigninger i Danmark

En virksomhed, der endnu ikke har indgået en aftale med en køber, må naturligvis selv fastsætte prisen for sine varer eller tjenesteydelser.

Herefter er det – inden aftalens indgåelse – op til køberen at vurdere, om prisen accepteres. Reglerne for prisregulering afhænger dog af, om køberen blot er en forbruger eller også en erhvervsdrivende.

Prisregulering når køber er forbruger

Som udgangspunkt kan en virksomhed alene ændre en allerede indgået aftale, hvis denne har modtaget forbrugerens forudgående og udtrykkelige accept af ændringen. Dette følger af almindelige aftaleretlige regler.

Men: I nogle tilfælde behøver virksomheden ikke at modtage forbrugerens forudgående og udtrykkelige accept af ændringen. Dette gælder, hvis det i aftalen er bestemt, at virksomheden - efter at have underrettet forbrugeren med et rimeligt varsel - ensidigt kan ændre forhold i aftalen.

Det følger af aftalelovens § 38 c, jf. § 36, at urimelige vilkår ikke kan gøres gældende over for forbrugeren. Et urimeligt vilkår kan for eksempel være, hvis en erhvervsdrivende ændrer i aftalen uden en gyldig grund.

Vilkåret vil dog ikke blive anset for urimeligt, hvis det indeholder en bestemmelse om:

- at virksomheden med et rimeligt varsel skal underrette forbrugeren om ændringen

- at forbrugeren kan opsige aftalen, hvis denne ikke ønsker at acceptere vilkåret, vil vilkåret ikke blive anset for urimeligt.

Forbrugeren skal have et rimeligt varsel

Inden ændringen foretages af virksomheden, skal forbrugeren have mulighed for at vurdere, om en anden vare eller tjenesteydelse til prisen er mere attraktiv. Som nævnt, skal forbrugeren altså gives et "rimeligt varsel". Spørgsmålet er dog, hvornår et varsel er rimeligt?

Det danske forsikringsselskab Tryg er netop blevet stævnet af Forbrugerombudsmanden, da forsikringsselskabet ikke varslede sine privatkunder om prisstigninger. På grund af det manglende varsel, mener Forbrugerombudsmanden ikke, at privatkunderne er forpligtet til at betale prisstigningerne. Det tydeliggør vigtigheden af at give forbrugeren et rimeligt varsel.

På varmeforsyningsområdet har Forsyningstilsynet udsendt en vejledning, der regulerer varsling af væsentlige varmeprisstigninger. Varmeforsyningsvirksomheder bør varsle væsentlige prisstigninger med mindst 3 måneders varsel. Hvis dette ikke overholdes, afhænger det af en konkret og individuel vurdering, om et varsel under 3 måneder er rimeligt.

Virksomheder, der opererer inden for andre brancher end varmeforsyningsområdet, bør – for at være på den sikre side – følge Forsyningstilsynets vejledning, og dermed varsle prisstigninger med 3 måneders varsel. I hvert fald indtil Forbrugerombudsmanden melder andet ud, hvilket hun forventeligt vil gøre, når der er faldet dom i ovennævnte sag med forsikringsselskabet.

Andre regler for prisregulering, når køber også er erhvervsdrivende

Aftaler om køb og salg mellem erhvervsdrivende – såkaldt B2B – er i høj grad underlagt aftalefriheden. Det betyder, at aftaler om erhvervskøb sjældent skal opfylde særlige lovregler.

Fremgår det af sælgers ordrebekræftelse eller salgs- og leveringsbetingelser, at denne tager forbehold for prisændringer i bestemte situationer, er et sådant vilkår således som udgangspunkt gældende. Den erhvervsdrivende køber må herefter acceptere en prisstigning.

Det følger af aftalelovens § 36, at en aftale kan tilsidesættes helt eller delvist, hvis den er urimelig. Denne bestemmelse vil sjældent kunne anvendes til at tilsidesætte et forbehold om prisændringer, da bestemmelsen typisk kun finder sted ved erhvervskøb. Dette gælder, hvis styrkeforholdet mellem de erhvervsdrivende er meget skævt, eller hvis aftalen afviger væsentligt fra det, der betragtes som værende branchestandarden.

Da et forbehold om prisændringer i erhvervskøb sjældent kan ugyldiggøres eller tilsidesættes helt eller delvist, er det advokatfirmaet HjulmandKaptains anbefaling, at man som sælger altid sikrer, at ens aftale - for eksempel ifm. salgs- og leveringsbetingelser - indeholder et forbehold om prisændringer. På den måde kan det sikres, at ens priser altid følger markedet.

Reglerne for prisstigning kort fortalt

Overordnet set kan det siges, at virksomheder alene må foretage prisstigninger over for forbrugere, hvis:

- virksomheden modtager forbrugerens forudgående og udtrykkelige accept af ændringen

- aftalen med forbrugeren indeholder et vilkår om forbehold for prisstigninger, og forbrugeren gives et rimeligt varsel samt mulighed for at annullere aftalen, inden prisstigningen træder i kraft.

Kilde: Advokatfirmaet HjulmandKaptain og Forbrugerombudsmanden

Vagthund: Man kan ikke aftale ikke at varsle prisstigninger

Det er dét, som er stridens kerne.

"Efter vores opfattelse kan man slet ikke indgå en bindende aftale med sine kunder om, at de ikke vil blive varslet om prisstigninger," lød det tilbage i 2022 fra daværende forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

"Den fortolkning af den aftaleretlige lovgivning er Tryg ikke enig i og derfor har vi anlagt retssagen," sagde hun i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af sagsanlægget.

Forsikringsgigant: Vi er uenige

Tryg har ifølge B.T. i en skriftlig kommentar til Ritzau oplyst, at man nu vil nærlæse dommen og overveje, hvad der skal ske.
"Det er helt afgørende for os i Tryg, at vores kunder ved, hvad de betaler for. Vi mener at have fulgt de gældende retningslinjer og Finanstilsynets anvisninger på området, og vi vil nu tage stilling til, om vi vil anke dommen med henblik på en revurdering via retssystemet," skriver Tryg.

Forbrugerombudsmanden i dag, Torben Jensen, er tilfreds med dommen. "Forsikringskunder skal naturligvis kende prisen på deres forsikringer, og den kan ikke bare sættes op uden varsel," siger Torben Jensen i en pressemeddelelse.

"Retten har nu slået fast, at Tryg Forsikrings aftalevilkår ikke gav selskabet hjemmel til at hæve prisen uden varsel. Det er efter min opfattelse en rigtig afgørelse for forbrugerne, og det er jeg meget tilfreds med," lyder det fra Torben Jensen.
annonce

Dommer: Prisstigninger var ikke uvæsentlige

Sø- og Handelsretten skriver i præmisserne for dommen:

"En formulering som i det omtvistede aftalevilkår er et uigennemsigtigt, bredt, ensidigt og arbitrært redskab for Tryg i fortolkningen af, hvad der er væsentligt for at gennemføre en ændring uden varsel. Desuden vil et sådant vilkår kunne medføre betydelige uvarslede forhøjelser set over flere år."

Forbrugerombudsmanden anbefaler, at de kunder, som har haft privatforsikring hos Tryg i perioden fra marts 2016 til februar 2020 kontakter forsikringsselskabet for at høre, om man har penge til gode.

Tryg har mulighed for at anke dommen.Få gratis nyheder fra Oldmoneys redaktion

Alt om inflation og prisudvikling. Modtag vores nyhedsbrev en gang om ugenTryg Forbrugerombudsmanden Christina Toftegaard Nielsen Torben Jensen Forsikring

Vil du dele artiklen?


Kunne du bruge artiklen? Bliv opdateret

Tilmeld dig gratis Oldmoneys nyhedsbrev og hold dig ajour om inflationen i Danmark Læs mere

Læs også

annonce

Vil du være foran når priserne stiger?

Spar penge og investér klogt - bliv klædt på med det gratis nyhedsbrev fra Oldmoneys redaktion Læs mere

Mest læste
Anbefaling

Følg prisudviklingen

Vil du også være først når priserne er på vej op eller ned? Følg Oldmoney på dit sociale medie

Læses lige nu
annonce
Mest omregnede
 • 1.000 kr.
  1950 › 1951
 • 1.000 kr.
  1959 › 1960
 • 1.000 kr.
  1989 › 1990
 • 500 kr.
  1928 › 2024
 • 1 kr.
  1900 › 2024
 • Slå inflationen

  Bliv klogere på investering med Oldmoneys investeringsguides