Spind guld med sølv, olie og gas

Nationalbankens eget guld vejer 66,5 tons. En enkelt guldbarre vejer i gennemsnit 12,5 kg. Danmarks guldreserve havde ved udgangen af 2023 en værdi af ca. 29,8 mia. kr. Prisen på guld kan svinge, og derfor varierer det også, hvor meget statens guldbeholdning er værd. Nationalbankens guld udgør 0,2 pct. af centralbankernes samlede beholdning af guld på 35.000 tons. Det skønnes, at centralbankerne holder knap en femtedel af den samlede mængde udvundne guld i hele verden på omkring 197.600 tons. Størstedelen af Nationalbankens guld ligger i Storbritanniens centralbank, Bank of England. (Foto: Nationalbanken)
Nationalbankens eget guld vejer 66,5 tons. En enkelt guldbarre vejer i gennemsnit 12,5 kg. Danmarks guldreserve havde ved udgangen af 2023 en værdi af ca. 29,8 mia. kr. Prisen på guld kan svinge, og derfor varierer det også, hvor meget statens guldbeholdning er værd. Nationalbankens guld udgør 0,2 pct. af centralbankernes samlede beholdning af guld på 35.000 tons. Det skønnes, at centralbankerne holder knap en femtedel af den samlede mængde udvundne guld i hele verden på omkring 197.600 tons. Størstedelen af Nationalbankens guld ligger i Storbritanniens centralbank, Bank of England. (Foto: Nationalbanken)

Råvarer som guld, sølv og metaller regnes for at være en lukrativ investering for at imødegå inflationen


Investering i råvarer er en strategi, der giver investorer mulighed for at diversificere deres portefølje og beskytte deres formuer mod inflation og makroøkonomisk usikkerhed. Råvarer omfatter en bred vifte af fysiske ressourcer, herunder ædle metaller som guld og sølv, industrielle metaller som kobber og aluminium, samt energikilder som olie og naturgas.

Denne type investering adskiller sig markant fra traditionelle aktie- og obligationsinvesteringer, da den involverer fysiske ressourcer, der har direkte værdi i den virkelige verden. Investorer ser ofte mod råvarer som en form for "håndgribelig" investering, der kan fungere som en modvægt mod andre mere spekulative aktiver.

At investere i råvarer indebærer at forstå de unikke dynamikker i det globale råvaremarked, herunder udbud og efterspørgsel, geopolitiske faktorer og makroøkonomiske trends. Råvarepriser kan være udsat for betydelige udsving, hvilket giver både muligheder og risici for investorer.

I denne investeringsguide vil vi udforske, hvordan man bedst kan udnytte råvarer som en del af ens investeringsstrategi. Vi vil se på fordelene ved at investere i råvarer, forskellige tilgange til råvareinvesteringer og vigtige overvejelser, man skal gøre sig som investor i dette komplekse marked.


Tips til dig

Spred dig over flere råvarer

En essentiel strategi inden for råvareinvestering er at diversificere din portefølje. Ved at sprede dine investeringer over forskellige råvarer som guld, sølv, olie og gas kan du mindske risikoen og reducere sårbarheden over for prisudsving i en enkelt råvare. En veldiversificeret portefølje kan hjælpe med at bevare stabilitet og vækst, selv i volatilitet på råvaremarkederne.


Følg med i råvaremarkedet

For at optimere dine investeringer i råvarer er det afgørende at forblive opdateret med markedsudviklingen. Hold dig informeret om globale råvarepriser, udbud og efterspørgsel, samt geopolitiske begivenheder, der kan påvirke råvaremarkederne. Vær opmærksom på finansielle nyheder og tendenser, så du kan træffe velinformerede beslutninger og reagere på ændringer i markedet.


Investér med det lange lys

Råvareinvesteringer har ofte en cyklisk karakter og kræver en langsigtet tilgang. Øv tålmodighed og undgå at blive påvirket af kortsigtede prisudsving. Vær opmærksom på de underliggende fundamentale faktorer, der driver råvarepriserne over tid. Ved at investere med et langsigtet perspektiv kan du udnytte potentialet for vækst og beskytte din portefølje mod kortsigtede volatiliteter.


Kom i gang nu

annonce

Saxo Bank

SaxoInvestor har det suverænt største udvalg af aktier – flere end 19.000 virksomheder.

Banken tilbyder dig også at handle fra flest forskellige børser. Omkostningen er lav, så samlet set er Saxo Bank et rigtig godt sted at købe sine aktier.

Start
annonce

Nordnet

Månedsopsparing, depot for mindreårige og pension er alle ting, som kun Nordnet tilbyder.

Omkostningen er lidt højere og udvalget lidt mindre end på de andre platforme, men du kan få en hel del ud af deres øvrige produkter, som giver mange fordele.

Start
annonce

eToro

På eToro kan du købe aktier helt uden omkostning, og du finder et bredt udvalg af amerikanske aktier.

Der er også mulighed for Copy Trading, hvor du kan kopiere erfarne investorers handler. Derfor er eToro - som helhed - måske den bedste investeringsplatform.

Start

Spørgsmål og svar om råvarer

Hvor mange penge kan jeg tjene?

Råvareinvesteringers potentielle afkast varierer og afhænger af flere faktorer:


Risikovillighed

Jo højere risiko du er villig til at påtage dig, jo højere kan dit potentielle afkast være, men også tab.


Markedsforhold

Råvarepriser påvirkes af globale økonomiske forhold, udbud/efterspørgsel og geopolitiske begivenheder, der påvirker dit potentielle afkast.


Investeringshorisont

Langsigtet investering kan udnytte råvarecyklusser og minimere effekten af kortsigtede udsving.

Kan Oldmoney anbefale mig en råvare?

Nej, Oldmoney kan ikke give specifikke anbefalinger til køb eller salg af råvarer. Vi tilbyder generel information og vejledning om investeringsstrategier.

For personlig rådgivning bør du konsultere en finansiel rådgiver, der kan tilpasse anbefalinger til dine behov og risikoprofil.

Hvor få penge kan jeg komme i gang for?

Der er ingen fast regel for, hvor meget du skal investere i råvarer. Mange platforme tillader små investeringer, og nogle tilbyder endda brøkdele af råvarer for at gøre det mere tilgængeligt.

Skal jeg vælge råvarer som investering?

Valget af investering afhænger af dine mål, risikotolerance og investeringsstrategi:


Råvarer

Fordele: Beskyttelse mod inflation, diversificering, potentiel høj afkast.

Ulemper: Prisvolatilitet, påvirkning af globale begivenheder, kræver forskning og overvågning.


Andre investeringsmuligheder

Overvej også aktier, obligationer eller fast ejendom, afhængigt af din situation og risikoprofil.

Hvordan køber jeg mine første råvarer?

Følg disse trin for at komme i gang med råvareinvestering:


Opret en investeringskonto

Vælg en pålidelig platform og opret en konto til råvarehandel.


Bestem dit budget

Fastlæg et investeringsbudget og undersøg råvaremarkedet.


Vælg dine råvarer

Vælg de råvarer, der passer til dine mål og risikoprofil.


Udfør din første handel

Placer din handel gennem din investeringskonto og følg markedets udvikling.


Hold dig opdateret

Overvåg dine investeringer og markedsudviklingen for at træffe informerede beslutninger.


Seneste nyt om råvarer

Sådan vinder du over inflationen

Har du ligesom mange andre danskere svært ved at få pengene til at slå til? Lær at besejre inflationen og bevare din købekraft. Oldmoney guider dig med 10 ekspertråd til at slå de stigende priser og beskytte din privatøkonomi.

Tjek prisen: Det har benzin kostet gennem 50 år

De fleste danskere har mærket de svingende - og stigende - priser på brændstof gennem årene. Oldmoney har samlet fortællingen fra 1970 til i dag - se benzinprisen år for år og gå på opdagelse i den danske benzinhistorie.


Vil du dele din investeringsguide?


annonce

Oldmoney Barometer

  • Risiko: Høj
  • Gevinst: 5-15 %
  • Sværhed: Høj
  • Omkostning: Mellem
  • Horisont: Min. 1-2 uger
  • Opstart: 1.000 kr.

Sådan vinder du

Gevinst

Lykkes du med at investere i en råvare, inden prisen stiger, kan du opnå høje afkast.


Læring

Når du investerer i råvarer, får du indgående kendskab til markedet og de sektorer, du investerer i.


Afkast

Historisk set opnår du højere afkast med råvarer end med f.eks. kontantinvesteringer.


Indflydelse

Som investor i råvarer støtter du udviklingen af ressourceudnyttelse og de brancher, du engagerer dig i.


Udbytte

Nogle råvarer genererer udbytte, hvilket svarer til deling af overskuddet med investorerne, herunder dig som investor.

Vil du være foran når priserne stiger?

Spar penge og investér klogt - bliv klædt på med det gratis nyhedsbrev fra Oldmoneys redaktion

Det skal du overveje

Udsving

Afkastet kan være større, men priserne på råvarer svinger mere end f.eks. obligationer. Risikoen for tab er derfor større, hvis du er nødt til at sælge på et tidspunkt, hvor priserne er lave.


Risiko

Du er afhængig af udviklingen i de råvarevirksomheder, du investerer i. For at mindske denne risiko og opnå tilsvarende risikospredning som med fonde, anbefales det statistisk set at have investeringer i forskellige råvarer fordelt over forskellige sektorer og geografiske områder.


Tidsforbrug

De færreste private investorer har tid til at følge deres investeringer dagligt. Adgangen til markedets data er også mere begrænset for private end for professionelle. Brug derfor ressourcer som Børsen, Oldmoney, Euroinvestor, Økonomisk Ugebrev osv. for at blive klogere på samfundet og økonomien.

annonce

Andre brugere ser