Obligationer er en sund og sikker investering

Den danske stats gæld udgjorde 294 milliarder kroner ved udgangen af 2023. Pengene er lånt på de finansielle markeder af mennesker som dig og mig. Statsgælden optages f.eks. ved at udstede statsobligationer og skatkammerbeviser, som købes af investorer, der dermed låner staten penge. Den danske stats økonomi varetages af Finansministeriet. Her billede af
Den danske stats gæld udgjorde 294 milliarder kroner ved udgangen af 2023. Pengene er lånt på de finansielle markeder af mennesker som dig og mig. Statsgælden optages f.eks. ved at udstede statsobligationer og skatkammerbeviser, som købes af investorer, der dermed låner staten penge. Den danske stats økonomi varetages af Finansministeriet. Her billede af "Danmarks bogholderi" på Slotsholmen i København. (Foto: Finansministeriet)

Obligationer regnes for at være blandt de sikreste investeringer og kan være en klog måde til at undgå inflationen


De seneste år har stigende renter øget private investorers appetit på især danske realkredit- og statsobligationer. Efter en årrække med meget lave eller negative renter begynder den type obligationer nu for alvor at kunne bidrage til afkastet i en portefølje - samtidig er de blandt obligationerne med den højeste grad af sikkerhed.

Men hvor meget afkast er der egentlig at hente fra danske realkredit- og statsobligationer?

Afkastet fra obligationer afhænger ikke kun af de løbende rentebetalinger fra obligationerne, men også af renteudviklingen. Når renterne stiger, falder obligationskurserne – og omvendt.

Ved et rentefald på 1 % stiger horisontafkastet eksempelvis til 5,34 %, mens en rentestigning på 1 % modsat reducerer horisontafkastet til 1,85 %. Renteudviklingen kan dermed få en ret markant betydning for afkastet. Som hovedregel bliver kursen på obligationer med lang løbetid påvirket mere af renteændringer end kursen på obligationer med kort løbetid.

Aktuelt er det de mellemlange obligationer, som Danske Bank primært anbefaler investorer inden for danske stats- og realkreditobligationer.

Her ser man i højere grad de korte obligationer som et muligt alternativ til kontante indeståender for opsparere, der er indforståede med den højere risiko, lyder det fra banken.


Tips til dig

Spred dig over flere typer

Ligegyldigt om det er statsobligationer, virksomhedsobligationer eller realkreditobligationer, er det vigtigt at sprede din investering over forskellige typer obligationer. Diversificering inden for obligationsmarkedet kan reducere risikoen i din portefølje. Ved at investere i obligationer med forskellige risikoprofiler og løbetider kan du opnå en mere stabil og robust portefølje, der bedre modstår markedsændringer..


Hold øje med renteudviklingen

Forståelse for renteudviklingen er afgørende for obligationsinvestorer. Renteniveauer påvirker direkte obligationernes værdi. Det er vigtigt at holde sig opdateret med markedsudviklinger og rentetendenser. Når renterne ændrer sig, kan det påvirke værdien af dine obligationer. Ved at være opmærksom på markedets dynamikker kan du træffe mere informerede beslutninger om køb og salg af obligationer.


Læg en langsigtet investeringsstrategi

Ligesom med aktier, kan en langsigtet tilgang være gunstig ved investering i obligationer. Obligationsinvestering kræver tålmodighed og en forståelse for den forventede løbetid. Ved at investere langsigtet kan du udnytte obligationernes stabile renteindtægter og potentielle kursgevinster over tid. En langsigtet strategi reducerer også påvirkningen af kortsigtede renteudsving og bidrager til at opnå mere forudsigelige investeringsresultater.


Kom i gang nu

annonce

Saxo Bank

SaxoInvestor har et stort udvalg af obligationer med mulighed for investering i tusindvis af forskellige obligationer.

Banken tilbyder også handel på flest forskellige obligationsbørser. Omkostningerne er lave, hvilket gør Saxo Bank til en fremragende platform til køb af obligationer.

Start
annonce

Nordnet

Månedsopsparing, depot for mindreårige og pension er alle services, som kun Nordnet tilbyder inden for obligationskøb.

Omkostningen er lidt højere, og udvalget er en smule mere begrænset sammenlignet med andre platforme, men der er andre fordele med deres obligationsprodukter.

Start
annonce

eToro

På eToro kan du investere i obligationer uden omkostninger og finde et bredt udvalg af forskellige obligationstyper.

Der er også mulighed for Copy Trading, hvor du kan gentage erfarne investorers handler. Derfor regnes eToro - under et - for at være en af de bedste platforme til obligationsmarkedet.

Start

Spørgsmål og svar om obligationer

Hvor mange penge kan jeg tjene?

Afkastet fra obligationer varierer og påvirkes af flere faktorer:


Renteudvikling

Renteudviklingen har en direkte effekt på obligationskursen. Stigende renter kan påvirke kursen negativt, mens faldende renter kan medføre stigning i kursen og dermed afkastet.


Løbetid

Langsigtet investering i obligationer kan øge det potentielle afkast. Dog er kortere løbetider mindre påvirket af renteændringer og kan være mere stabile.


Risikoprofil

Forskellige typer obligationer har varierende risikoniveauer, hvilket påvirker det forventede afkast. Statsobligationer anses generelt for at være mere sikre end virksomhedsobligationer.

Kan Oldmoney anbefale en obligation?

Nej, Oldmoney giver ikke specifikke anbefalinger til køb eller salg af obligationer eller andre finansielle produkter. Investeringer indebærer risiko, og beslutninger bør træffes efter grundig vurdering af individuelle forhold og risikotolerance.

Vi anbefaler at konsultere en finansiel rådgiver eller investeringsprofessionel for personlig rådgivning baseret på dine behov og mål.

Hvor få penge kan jeg komme i gang for?

Det er muligt at investere i obligationer med små beløb:


Minimumsindskud

Mange online platforme tillader investering med små indskud, hvilket gør det tilgængeligt for de fleste investorer.


Brøkdele af obligationer

Nogle platforme tilbyder brøkdele af obligationer, så du kan komme i gang med mindre beløb.


Løbende investering

Du kan gradvist øge din investering over tid og udnytte renteindtægterne.

Hvorfor skal jeg vælge obligationer?

Obligationer kan være attraktive af flere årsager:


Obligationers egenskaber

Regelmæssig indkomst: Obligationer giver typisk regelmæssige renteindbetalinger, hvilket kan være attraktivt for investorer, der søger stabil indkomst.

Lavere risiko: Sammenlignet med aktier har obligationer typisk lavere risiko for tab.

Diversificering: Indehav af obligationer kan hjælpe med at sprede risikoen i din portefølje og reducere samlede risikoer.

Modstand mod inflation: Nogle typer obligationer kan hjælpe med at modstå inflationens indvirkning på investeringerne.


For at finde ud af, om obligationer er det rigtige valg for dig, bør du overveje dine investeringsmål, risikotolerance og økonomiske situation.

Hvordan køber jeg min første obligation?

Åbn en investeringskonto

Start med at oprette en investeringskonto hos en mægler eller bank, der tilbyder handel med obligationer.


Fastlæg din investeringsplan

Beslut hvor meget du ønsker at investere og din investeringshorisont.


Vælg den rigtige obligation

Udforsk forskellige typer obligationer baseret på dine behov - statsobligationer, virksomhedsobligationer osv.


Foretag din første handel

Når du har valgt en obligation, udfør handlen gennem din investeringskonto.


Opdater din viden løbende

Hold dig opdateret med udviklingen på obligationsmarkedet og vurdér løbende dine investeringer.


Det anbefales altid at rådføre sig med en finansiel rådgiver, især hvis du er ny til investering.


Seneste nyt om obligationer

Sådan vinder du over inflationen

Har du ligesom mange andre danskere svært ved at få pengene til at slå til? Lær at besejre inflationen og bevare din købekraft. Oldmoney guider dig med 10 ekspertråd til at slå de stigende priser og beskytte din privatøkonomi.

Sådan bliver du økonomisk uafhængig

Har du også leget med tanken om at opnå økonomisk uafhængighed? Oldmoneys redaktion har sat sig for at undersøge hvordan. Frigør dig fra økonomisk bekymring med vores trin-for-trin-guide.


Vil du dele din investeringsguide?


annonce

Oldmoney Barometer

  • Risiko: Lav
  • Gevinst: 1-4 %
  • Sværhed: Mellem
  • Omkostning: Lav
  • Horisont: Min. 1 år
  • Opstart: 500 kr.

Sådan vinder du

Gevinst

Lykkes du med at investere i en obligation, inden renten stiger, kan du opnå et attraktivt afkast.


Læring

Når du investerer i obligationer, får du indblik i obligationsmarkedet og lærer om renteudviklingen og dets indvirkning på investeringer.


Afkast

Historisk set har obligationer generelt givet mere stabile og forudsigelige afkast end aktier, selvom afkastet ofte er lavere end aktiemarkedet.


Indflydelse

Ved at investere i obligationer bidrager du til finansiering af forskellige projekter og aktiviteter, der understøttes af udstederen af ​​obligationerne.


Udbytte

Nogle obligationer udbetaler rente løbende, hvilket kan give en stabil strøm af indkomst til investorerne.

Vil du være foran når priserne stiger?

Spar penge og investér klogt - bliv klædt på med det gratis nyhedsbrev fra Oldmoneys redaktion

Det skal du overveje

Udsving

Selvom obligationer generelt har lavere udsving i kursen sammenlignet med f.eks. aktier, kan afkastet stadig variere afhængigt af renteudviklingen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kursen på obligationer kan påvirkes, især hvis du skal sælge før udløbsdatoen.


Risiko

Investering i obligationer indebærer også risici, selvom de anses for at være mere sikre end aktier. Du er stadig afhængig af udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser. Diversificering af obligationer kan hjælpe med at mindske specifikke risici.


Tidsforbrug

Investeringsaktiviteter i obligationer kræver typisk mindre tidsforbrug sammenlignet med aktiehandel. Obligationsinvestorer fokuserer ofte på stabilitet og forudsigelighed frem for daglige markedsændringer. Det er dog stadig vigtigt at holde sig opdateret på renteudviklingen og generelle økonomiske forhold.

annonce

Andre brugere ser