Indtast et beløb ovenfor.

Fortsat stabil forbrugertillid

Indikatoren belyser befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. Grafik: Danmarks Statistik
Indikatoren belyser befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation. Grafik: Danmarks Statistik

Forbrugertillidsindikatoren er i februar -0,5 og ligger dermed fortsat på et stabilt niveau. De seneste 6 måneder har niveauet svinget mellem -0,7 og 3,6 med et gennemsnit på 1,4.

Af Oskar Herrik Nielsen, journalist | Mandag 28-02-2011

Indikatoren belyser befolkningens syn på den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation.

Forbrugerne forventer, at både familiens og Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et år, end den er i dag. Gennemsnittet for disse indikatorer er for det seneste halve år hhv. 11,4 og 11,7. Forbrugerne vurderer samtidig, at deres egen økonomiske situation i dag stort set på niveau med for et år siden. Gennemsnittet for denne indikator er for det seneste halve år 0,3. Forbrugerne vurderer dog, at den økonomiske situation i Danmark i dag er dårligere end for et år siden. I de seneste seks måneder har den svinget mellem -12,6 og -1,4 med et gennemsnit på -8,8.

Forbrugerne forventer, at priserne vil stige i løbet af de kommende 12 måneder. Forventningsniveauet er det højeste siden juni 2008, beretter Danmarks Statistik